Reconeixements Rosita 

Rosita… és la filla de la Pura i el Felipe, una dona que s’ha dedicat tota la seva vida a cuidar a uns altres, per exemple al seu germà cada vegada que els seus pares eren empresonats. Rosita és cada veïna anònima de L’Hospitalet que possibilita des de la invisibilitat el factor èxit de tercers als quals netegen la casa, cuiden dels seus fills, o acompanyen en la vellesa.

Aquests reconeixements es dirigeixen a aquest fer col·lectiu que ha sostingut històricament des de les perifèries, a aquesta xarxa comunitària que ha donat lluentor al cooperativisme de fàbrica.

Perquè totes les coneixem, és hora de reconèixer-les.

Per totes les Rositas de la ciutat.

Objecte General 

L’objecte dels Premis Rosita és la regulació de la concessió de fins a 3 reconeixements per a la constitució de cooperatives dins de la Economia Social i Solidària a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat. La primera edició dels Premis Rosita serà la de 2022.

El terme d’Economia Social i Solidària es refereix a la pràctica econòmica i moviment social que proposa i exerceix l’economia al servei de les persones, organitzades democràticament, amb responsabilitat social i arrelament territorial. Es desplega en tots els cicles de l’activitat econòmica: producció, comercialització, consum, crèdit, gestió de recursos, distribució d’excedents, reproducció de la vida i treball de cures. Un dels seus horitzons més transformadors és la intercooperació i la consolidació de mercat social, una xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis, que funcioni amb criteris democràtics, ecològics, feministes i solidaris, construïda per empreses de l’economia social i solidària i per consumidors i estalviadors individuals i col·lectius.

La Cooperativa es constituirà, o haurà d’estar constituïda, amb allò establert per la Llei de Cooperatives de Catalunya, podent ser de qualsevol de les tipologies previstes: de consumidores i usuàries, de serveis, de treball associat, de crèdit, d’ensenyament, etc.

Termini de la convocatòria Rosita 2022

El divendres 12 de febrer de 2022, es farà la presentació pública de les bases dels reconeixements Rosita.  

La convocatòria s’obrirà oficialment el 1 de març de 2022. El termini de recepció de sol·licituds finalitza el 10 d’abril.

Cal omplir el formulari que es es pot descarregar aquí i enviar-lo a lacollectiva@ateneulh.coop.

Finalitat:

Atenent a l’objecte social exposat es proposa els reconeixements per:

  • Constituir fins a 3 cooperatives com a suport econòmic i acompanyament tècnic, facilitant d’aquesta manera el procés inicial dels projectes.

La finalitat principal d’aquests reconeixements és la d’enfortir la intercooperació i la consolidació del Mercat Social aportant als projectes cooperatius els recursos necessaris pel compliment dels següents objectius comuns:

  1. Promoció de l’arrelament territorial i l’economia de proximitat, enfront a l’economia global dels mercats extraccionistes, atenent a les necessitats de les persones de l’entorn proper i donant suport al teixit econòmic local.
  2. Enfortiment de la xarxa de l’Economia Social i Solidària a través de la intercooperació, millorant la intensitat i la qualitat de les relacions entre les iniciatives per la seva diversitat d’origen i la contribució a la generació d’un Mercat Social.
  3. Creació d’iniciatives socioeconòmiques que garanteixin una presa de decisions horitzontals, així com la participació igualitària.
  4. Promoció d’iniciatives dins l’economia feminista, que fugin del sistema patriarcal i de les desigualtats de gènere, raça i orientació sexual.
  5. Desenvolupament d’una economia que afronti la resolució de les necessitats de forma integral, posant les persones al centre.
  6. Reducció del impacte ambiental de l’activitat econòmica, promovent criteris ecològics i de sostenibilitat.
  7. Promoció d’iniciatives corresponsables amb el territori on es desenvolupen, abordant les necessitats i reptes de la societat de L’Hospitalet de Llobregat.

Àmbit d’aplicació 

S’hi inclouen totes les propostes amb voluntat de constituir 3 cooperatives segons els objectius i finalitats comuns exposats prèviament.

Es prioritzaran aquelles propostes que sorgeixin dins de l’àmbit de L’Hospitalet de Llobregat i que tinguin relació amb les Línies Estratègiques de La Col·lectiva (Memòria i Cultura Cooperativa, Habitatge i Justícia Energètica, Agroecología, consum transformador i emergència climàtica i Migracions i economía de les cures) i amb els seus territoris d’actuació per a aquesta edició: Bellvitge-El Gornal, Santa Eulàlia, Collblanc-La Torrassa i La Florida-Les Planes.

Requisitos de les iniciatives i cooperatives

Poden optar als ajuts atorgats en el marc d’aquesta convocatòria les associacions, els projectes comunitaris, els col·lectius d’economies informals, i d’altres iniciatives que vulguin desenvolupar activitat econòmica segons els criteris que marca l’Economia Social i Solidària.

Hauràn de ser como mínimo 2 personas per a entrar como socias trabajadoras. Alhora, la iniciativa haurà d’estar en procès de constitució i que amb data de 30/10/2022 encara no hagin sol·licitat l’Escriptura Pública de la Notaria.

Tipologia dels reconeixements

Aquesta convocatòria contempla fins a tres reconeixements amb una dotació única de 3.000 € per iniciativa escollida, més una oferta formativa i d’acompanyament a la creació. Aquest tres reconeixements es repartiran de la següent manera:

  1. Creació de cooperativa

Consistirà en 3000 euros que aniran destinats a la creació de la cooperativa, tant despeses vinculades al procés de creació com al Capital Social de les persones sòcies. Mapatge de la iniciativa en el mapa de l’ESS de L’Hospitalet de Llobregat.

L’atorgament comporta també l’acompanyament i la formació per part de les persones tècniques de l’Ateneu Cooperatiu La Col·lectiva de L’Hospitalet de Llobregat. La formació es realitzarà amb l’objectiu de donar d’uns coneixements tant tècnics com formatius per al desenvolupament de la cooperativa. Alhora, també es realitzarà el mapeig de la iniciativa per al mapa de l’ESS de L’Hospitalet de Llobregat.