Què és?

Una de les iniciatives de promoció i consolidació de l’economia social és el programa Cultiucoop, iniciat durant la III edició de l’ateneu de 2019-2020.

Cultiucoop és un laboratori d’iniciatives cooperatives, dinamitzat per la Xarxa d’Economia Solidària de l’Hospitalet de Llobregat (XESLH), amb el suport de l’equip tècnic de la Col·lectiva.

Formar part d’aquest laboratori cooperatiu significa fer un acompanyament a mida a iniciatives col·lectives d’autoocupació o de generació d’activitat econòmica, durant el seu itinerari cap a
la creació i consolidació de propostes cooperatives.

(per a més informació vegeu l’Annex Programa CultiuCoop)

Cultiucoop:

 • Està dissenyat per donar resposta a les necessitats, realitats diverses i particularitats detectades als barris de la ciutat.
 • És un espai d’aprenentatge que dona suport i acompanyament a gestions amb l’administració pública, formació específica, recerca de col·laboracions, fonts de finançament, etc.
 • És un espai d’intercooperació que acompanya les entitats perquè teixeixin aliances amb altres agents i iniciatives amigues per establir sinergies i créixer junts.

Cultiucoop és una forma de fer i de donar suport quotidià, de proximitat, amb la voluntat de crear un ecosistema cooperatiu a la ciutat.

A qui s’adreça

S’adreça a qualsevol iniciativa o projecte vinculat a l’ESS, amb voluntat de crear una cooperativa o associació, amb l’acompanyament de La Col·lectiva, amb voluntat de cooperar mitjançant la participació en les trobades i assemblees de l’espai i, alhora, d’enfortir col·lectivament la seva activitat i la resta d’iniciatives participants.
És un programa limitat en el temps i, per tant, s’adreça a iniciatives que puguin sostenir-se en un futur fora de Cultiucoop.

Mode d’accès

Formulari de sol·licitud dels Vivers Cooperatius

Per accedir al Programa Cultiucoop cal fer una sol·licitud formal a La Col·lectiva. Aquesta sol·licitud inclou la firma d’un acord de treball personalitzat entre l’entitat i les persones interessades i La Col·lectiva i la XESLH que els oferiran acompanyament i suport.

 

L’estada a Cultiucoop té una durada prevista d’entre 1 i 3 anys en funció del pla de treball personalitzat de cada entitat/iniciativa/projecte.

El programa Cultiucoop donarà resposta a les sol·licituds en funció dels criteris i requisits següents:

Requisits:

 • Dificultats econòmiques per impulsar la pròpia iniciativa.
 • Territorialitat i arrelament, és a dir que siguin iniciatives de l’Hospitalet de Llobregat o que vulguin desenvolupar la seva activitat a la ciutat.
 • Vinculació a algun dels eixos estratègics de La Col·lectiva.
 • Es prioritzaran les entitats o persones que pateixen discriminacions per qüestions de gènere, origen, ètnia i diversitat funcional.

Criteris:

 • Estar o haver estat treballant la iniciativa i/o projecte de creació de la cooperativa amb La Col·lectiva-Ateneu Cooperatiu, en l’edició anterior o en la present edició dels ateneus cooperatius.
 • Disposar d’una iniciativa/projecte enfocada clarament a crear una cooperativa en l’àmbit de l’ESS, amb valors alineats amb els de la XES Catalunya.
 • Estar disposat a firmar l’acord del Programa Cultiucoop i en cas necessari a participar en la gestió i governança de l’Espai Espora Collblanc i/o l’Espai Espora Gornal, a respectar-ne el funcionament i a fer la contraprestació a l’Espora que s’acordi formalment.

Acords:

L’acord entre La Col·lectiva i la iniciativa/entitat inclou:

 • Pla de treball personalitzat acordat i dinamitzat des de la XESLH.
 • Possibilitat d’acompanyament financer i impulsa la iniciativa.
 • Contraprestació que l’entitat farà a la ciutat acordada formalment.

Iniciatives acompanyades

en el programa Cultiucoop

PaletasCoop

Nina Pakari

AC Ràdio

Iniciatives que ha acompanyat Cultiucoop l’H el 2020-2021:

Districte 7

Economikon

MUET

Iniciatives que ha acompanyat Cultiucoop l’H el 2020-2021:

Tapisseria JD

A. y C. Kaur

L’H en Bici

MUET

AfroFemKoop

Espai Llavors

Vivers Cooperatius

La Col·lectiva impulsa dos vivers cooperatius:

 • Espora Collblanc (carrer Llobregat, 66, baixos)
 • Espora Gornal (carrer Juan Ramón Jiménez, 22)

L’objectiu dels vivers cooperatius és esdevenir espais referencials de promoció de l’ESS a la ciutat, que facilitin la generació d’iniciatives de cooperació, n’esdevinguin model inspirador, fomentin l’aprenentatge mutu i la cooperació i difonguin el coneixement comunitari generat.

Les accions que duen a terme els vivers cooperatius inclouen:

 • Impulsar l’economia social a la ciutat oferint un espai assequible a iniciatives i cooperatives que comencen i que no necessiten una gran infraestructura, però sí un espai i un acompanyament específic per consolidar-se.
 • Establir aliances entre iniciatives acompanyant-nos entre totes per bastir projectes sostenibles i transformadors que doninresposta als reptes actuals.
 • Crear un espai comunitari integrat als barris per promoure la solidaritat veïnal, la cohesió social i l’aprenentatge de formes de governança comunitària.
 • Esdevenir un node d’agitació política, social i transformador de referència als barris de Collblanc, el Gornal i el seu entorn.

Els vivers cooperatius estan impulsats per La Col·lectiva conjuntament amb altres entitats; en el cas de l’Espora Collblanc, col·laborativament amb La Llibreria Espai Llavors, i en el cas de l’Espora Gornal, amb Ecocentral, es regeixen per un Acord de governança i gestió de base assembleària entre les entitats participants.

Els espais espora es gestionen a partir de assemblees mensuals que tenen cura de l’espai i d’establir els rols i les responsabilitats necessàries per funcionar. L’Assemblea es reserva el dret a convocar les assemblees extraordinàries que calgui per realitzar aquesta gestió.

Formulari de sol·licitud dels Vivers Cooperatius