FORMACIÓ

A La Col·lectiva oferim formació permanent adreçada a crear iniciatives d’ESS i consolidar cooperatives i societats laborals.

Les accions formatives també van destinades a associacions que es vulguin transformar en cooperatives, empreses en tancament o en fase de relleu, persones prescriptores, entitats educatives, així com altres projectes vinculats a l’ESS.

L’objectiu de les formacions que impartim és garantir la creació d’ocupació de qualitat i la constitució, consolidació i creixement d’iniciatives d’ESS i cooperativa a la ciutat.

COM HO FEM?

Itinerari de suport per a la millora competencial

Es tracta d’un itinerari formatiu adreçat als projectes acompanyats per l’Ateneu, però també al públic en general interessat en aproximar-se a l’àmbit de la formació. Durant aquesta edició es treballaran les àrees de màrqueting i acció comercial, gestió i administració, finançament, governança i relacions en projectes cooperatius.

Programa I ara què? Una vegada constituïda…

Es tracta d’un programa formatiu adreçat a cooperatives acabades de constituir amb l’objectiu d’aprofundir en la governança i els òrgans de govern, entendre les possibilitats jurídiques, mancomunar dubtes i oferir suport en detalls administratius de la constitució cooperativa.

Inclou sessions compartides per un grup d’iguals per motivar l’aprenentatge col·lectiu seguint el model d’una comunitat d’aprenentatge.

Consulta la oferta formativa