Ekonomikon

Ekonomikon és el projecte de creació d’una gestoria creada des dels valors cooperatius i de l’economia social a l’Hospitalet de Llobregat.  L’equip de Ekonomikon vol oferir un acompanyament proper i facilitar, des d’aquesta personalització cap a cada client, de la realització de tota mena de tràmits administratius des dels valors i cultura cooperativa. Consultes jurídiques, organitzatives i/o fiscals, adaptades a la realitat de cada associació, cooperativa, entititat o PYME. La seva filosofia és ajudar a gestionar cap a dins i cap a fora, des de la seva expertesa en processos de suport a la governança i òrgans de pressa de decisions, compartint eines i recursos digitals i comunitaris.

La Col·lectiva ha acompanyat en Luis i en Gabriel durant tot el procès de constitució de la cooperativa: des de la generació del model de negoci, fins a l’elaboració d’un pla de marketing, pla d’empresa i viabilitat, així com oferint-les formació especialitzada dins de l’àmbit de la gestió al món de les cooperatives.

Trobeu-los a la seva pàgina web i a Twitter.