Toquem Fusta

Des de fa anys, aquests quatre fusters autònoms i autònomes treballen de forma col·lectiva en diferents projectes. Per això, des de fa uns mesos La Col·lectiva les acompanya el seu itinerari cap a la formació d’una cooperativa de treball associat de fusteria, ubicada a l’Hospitalet de Llobregat, al barri de Santa Eulàlia. L’objectiu d’aquest projecte és cooperar des de la col·lectivització de les eines de cadascuna de les professionals, compartir ingressos i despeses, oferir serveis de construcció amb fusta de manera artesanal a demanda de la possible clientela i des de l’activitat econòmica generada estudiar possibles futures insercions laborals amb objectius socials.

Podeu trobar-les a Instagram i contactar-les per correu.