Tag Archives: prescriptors

Introducció al règim cooperatiu (gestories)

Contingut: Marc legal, estatuts i reglament. Socis. Òrgans de govern: Tipus de cooperatives i característiques pròpies potencialitats. Com accedir: La Col·lectiva enviarà un enllaç d’entrada al curs a cada participant, un cop rebuda i confirmada la inscripció via qüestionari online. Inscripció: https://www.ateneulh.coop/formacions/ Formadora: Pere Ribes (Calidoscoop)