El Projecte de La Col·lectiva

 Emma Goldman a les col·lectivitzacions agràries de L’Hospitalet. Font: Arxiu de L’Hospitalet

L’objectiu general de l’Ateneu cooperatiu de L’Hospitalet és el foment i la promoció de l’Economia Social i Solidària com a mecanisme per a revertir les situacions de desigualtat socioeconòmica de la ciutat, enfortint el teixit econòmic local i donant eines per a l’organització de les col·lectivitats.

La Col·lectiva és l’Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet de Llobregat. Aquest curs 2019-2020 ha engegat la seva III edició al municipi.

Els Ateneus Cooperatius tenen com a principal objectiu l’impuls i reforç de l’Economia Social i Solidària al seu territori, amb especial incidència sobre la generació d’activitat econòmica i ocupació laboral, des de la vessant cooperativa.

Els Ateneus Cooperatius són un projecte marc de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya i Aracoop, i amb un vinculament directe amb la Xarxa d’Economia Social de Catalunya (XES), així com amb la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.

Aquest ecosistema està format per un total de 14 Ateneus interconnectats en xarxa i distribuïts a tota Catalunya. Lideren els Ateneus més de 120 entitats socials, cooperatives, entitats locals i altres agents referents de l’ecosistema.

A l’Hospitalet, el grup motor de la III edició de La Col·lectiva està format per 10 entitats locals de l’Hospitalet de Llobregat, i unes 20 entitats col·laboradores, encapçalades per LaFundició.

 

 

Objectius locals La Col·lectiva:

L’objectiu general de l’Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet és el foment i la promoció de l’Economia Social i Solidària com a mecanisme per a revertir les situacions de desigualtat socioeconòmica de la ciutat, enfortint el teixit econòmic local i donant eines per a l’organització de les col·lectivitats.

D’aquest objectiu principal, se’n desprenen diferents d’específics:

Objectiu específic 1: Arrelar els principis de l’Economia Social i Solidària al territori de L’Hospitalet.

Objectiu específic 2: Acompanyar els projectes de territori en la seva creació o consolidació, generant ocupació en condicions de treball dignes. Si bé es treballarà a nivell de ciutat, els barris on es focalitzarà el Pla d’Actuació per 2019-2020 seran: Bellvitge-El Gornal, Santa Eulàlia, Collblanc-La Torrassa i La Florida-Les Planes.

Objectiu específic 3: Articulació territorial local i nacional del projecte de l’Ateneu.

A partir de l’experiència de de les entitats de la ciutat que treballen en enfortir l’ESS (Economia Social i Solidària) a L’Hospitalet, la metodologia proposada per a aquesta convocatòria busca adaptar-se als reptes detectats i donar millor resposta a les necessitats de la ciutat.

Amb aquesta finalitat, La Col·lectiva es proposa desenvolupar el seu marc d’actuació a partir de 6 eixos de projecte:

Eixos estratègics III edició La Col·lectiva:

1) Diagnosi i/o visibilització de l’economia social i cooperativa al territori.

2) Accions de suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de cooperatives i societats laborals i inserció laboral en empreses de l’economia social i cooperativa.

3) Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les associacions i altres empreses.

4) Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat d’empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat.

5) Eix Educació.

6) Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en cooperatives i societats laborals destinat a prescriptors, prescriptores i professionals de l’àmbit de les assessories i gestories.

Igualment, des de l’equip motor de La Col·lelctiva hem detectat diversos àmbits estratègics on posar l’energia per generar activitat economica forta dins de l’ESS del municipi de l’Hospitalet de Llobregat:

Memòria i cultura cooperativa

Habitatge i justícia energètica

Migracions i cures

Agroecologia