El Projecte de La Col·lectiva

 (Descarrega el dossier en PDF)

El projecte de l’Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet, 2021-24, té com a finalitat revertir l’impacte de les dinàmiques econòmiques mercantilistes que provoquen fortes desigualtats socials entre les veïnes i veïns de l’Hospitalet oferint recursos, acompanyaments i creant opinió pública al voltant de la construcció d’alternatives econòmiques amb valors de l’Economia Social i arrelades al municipi.

La Col·lectiva és l’Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet de Llobregat. Aquest curs 2021-2024, ha engegat la seva V edició al municipi.

Els Ateneus Cooperatius tenen com a principal objectiu l’impuls i reforç de l’Economia Social i Solidària al seu territori, amb especial incidència sobre la generació d’activitat econòmica i ocupació laboral, des de la vessant cooperativa.

Els Ateneus Cooperatius són un projecte marc de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya i Aracoop, i amb un vinculament directe amb la Xarxa d’Economia Social de Catalunya (XES), així com amb la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.

Aquest ecosistema està format per un total de 14 Ateneus interconnectats en xarxa i distribuïts a tota Catalunya. Lideren els Ateneus més de 120 entitats socials, cooperatives, entitats locals i altres agents referents de l’ecosistema.

A l’Hospitalet, el grup motor de la V edició de La Col·lectiva està format per 9 entitats promotores i 15 entitats col·laboradores, encapçalades per LaFundició SCCL.

Objectius locals La Col·lectiva:

Entre els objectius específics del projecte La Col·lectiva 2021-2024 es troben: generar ocupació de qualitat, la creació de cooperatives i entitats de l’ESS, consolidar i fer créixer l’ESS a l’Hospitalet, afavorir processos de relleu empresarial a empreses de l’ESS, transformar empreses existents a empreses de l’ESS, formar a prescriptors públics, comunitaris i privats del territori.

Un altre bloc d’objectius específics recull: conèixer, dinamitzar i activar els sectors socioeconòmics estratègics de referencia; actualitzar la diagnosi i mapatge de l’ESS i el cooperativisme a l’Hospitalet; dinamitzar i activar relacions socioeconòmiques locals per fer créixer i potenciar l’ESS o crear espais per la innovació socioeconòmica en clau d’ESS.

A l’horitzó del projecte de La Col·lectiva 2021-24, es troba crear i consolidar el Mercat Social a l’Hospitalet de Llobregat, fomentar la intercooperació sectorial i territorial i visibilitzar les xarxes d’intercooperació.
Amb aquesta mirada, ens fixem també com a objectius: acompanyar, donar suport i dinamitzar sistemes i relacions socioeconòmiques basades en la cura i el bon viure; impulsar el reconeixement del bens comuns a les comunitats i fomentar la gestió público -cooperativa.

Ens proposem estendre els valors i pràctiques de l’ESS, difondres l’ESS als espais d’educació formal professionalitzadora i en les espais d’educació no formal i participar en la promoció de l’ESS amb les propostes del sector educatiu o de l’ESS de l’Hospitalet de Llobregat. Igualment, apropar els valors del cooperativisme i l’ESS a la ciutadania en general i a col·lectius específics; donar a conèixer el cooperativisme als espais comunitaris o de sensibilització vers la justicia social; treballar amb les oficines públiques d’orientació i generació d’ocupació i les entitats de promoció econòmica de l’ajuntament de l’Hospitalet per l’acompanyament d’iniciatives d’ESS; establir estratègies conjuntes amb les entitats representatives del cooperativisme i l’ESS ( federacions cooperatives i Confederacions).

Per últim, vetllar per l’existencia d’espais tècnics amb agents social i econòmics del territori o d’altres grups que tinguin entre els seus objectius la promoció de l’ESS. S’augmentarà la intercooperació local i supra-local a partir de la participació en la Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC), amb formacions coordinades i participació en espais de reflexió i executius. També es continuarà les col·laboracions amb la XESLH. (Ampliació al dossier PDF del projecte)

Eixos estratègics La Col·lectiva edició 2021-2024

El projecte de l’Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet pels pròxims anys ha marcat diversos àmbits com a eixos estratègics. Línies de treball on posar l’energia per generar activitat economica forta dins de l’ESS del municipi de l’Hospitalet de Llobregat. Son aquests:

  • Memòria i Cultura Cooperativa
  • Racialització, Migracions i Cures
  • Agroecologia i Transició Climàtica
  • Cooperació, Sobiranies i Justícia Social.