Mujeres Unidas Entre Tierras

Mujeres Unidas Entre Tierras (MUET) és una associació sense ànim de lucre composada per dones migrants de diferents nacionalitats, treballadores de la llar i les cures. L’objectiu principal és acollir i acompanyar en els diferents processos que comporta la vida migrant, apoderar a le spersones migrants i reclamar els drets que s’ens neguen.

El col·lectiu neix des de la necessitat de crear a Catalunya un espai de trobada, reflexió i lluita contra totes les violències que patim pel fet de ser dones i ser migrants. Entre els objectius inclouen dignificar la feina de cures i de la llar mitjançant campanyes, propostes i teixint xarxes amb altres col·lectius, visibilizar les lluites de les treballadores de cures i de la llar, visibilitzar les lluites com a persones migrants i recolzar la lluita feminista i contra la violència masclista.

A més de les activitats d’incidència política i la creació de xarxes de suport mutu, realitzen formacions i assessories per a les treballadores del sector, com ara: formacions per la prova d’integració obligatòria per adquirir la tarjeta de residència (català, drets laborals, ciutadania i cultura catalana), formacions sobre cures bàsiques i cures al final de la vida, recolzament psicològic, informació sobre tràmits administratius i tràmits legals, laborals i d’estrangeria. 

Actualment, des de La Col·lectiva les estem acompanyant en procés de constituir una cooperativa de treball per dignificar les condicions laborals de les treballadores de cures i de la llar.

Pots seguir al col·lectiu Mujeres Unidas Entre Tierras al seu Twitter.