Lemur, Laboratori d’emergències urbanes

Lemur, Laboratori d’emergències urbanes és una associació internacional formada per professionals de l’àmbit de l’arquitectura, l’educació i l’art. La seva visió és creer en la necessitat de construir entorns saludables que fomentin el benestar de les persones i ho fem mitjançant una metodologia pròpia, el body driven design, de diagnòstic, disseny i construcció participades a través del cos.
Els seus serveis se situan en dos àmbits principalment: l’àmbit educatiu (escoles, equipaments públics i espais públics a escala de barri) i l’àmbit de la resiliència urbana (intervenció en contextos de pobresa i vulnerabilitat social/ ambiental i/o contextos post catastròfics). Ofereixen processos participats de diferents escales que van des del diagnòstic fins al projecte i transformació d’espais amb especial atenció al benestar i la renaturalització; workshops amb formació/transformació; formació a mestres, administració, professionals i estudiants; participació a diferents nivells en projectes de recerca. Entre els seus plans de futur està d’obrir nous canals més vinculats a l’obra tradicional però amb enfocament en bioarquitectura i salut.
Des de La Col·lectiva estem acompanyant el seu procès cap a la transformació cooperativa, amb els tràmits administatius, suport al pla d’empresa, al pla de viabilitat, i de marketing, entre d’altres recolzaments de l’Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet.
Podeu trobar-les a la seva pàgina web.