El Projecte

Emma Goldman a les col·lectivitzacions agràries de L’Hospitalet. Arxiu de L’Hospitalet

L’objectiu general de l’Ateneu cooperatiu de L’Hospitalet és el foment i la promoció de l’Economia Social i Solidària com a mecanisme per a revertir les situacions de desigualtat socioeconòmica de la ciutat, enfortint el teixit econòmic local i donant eines per a l’organització de les col·lectivitats.

 

D’aquest objectiu principal, se’n desprenen diferents d’específics en els quals es concretarà:

-Objectiu específic 1

Arrelar els principis de l’Economia Social i Solidària al territori de L’Hospitalet.

-Objectiu específic 2

Acompanyar els projectes de territori en la seva creació o consolidació, generant ocupació en condicions de treball dignes.

-Objectiu específic 3

Articulació territorial local i nacional del projecte de l’Ateneu.

 

A partir de l’experiència de de les entitats de la ciutat que treballen en enfortir l’ESS a L’Hospitalet, la metodologia proposada per a aquesta convocatòria busca adaptar-se als reptes detectats i donar millor resposta a les necessitats de la ciutat. Amb aquesta

finalitat, plantegem desenvolupar l’àmbit d’actuació a partir de 6 eixos de projecte i dos àmbits transversals (comunicació i eixos estratègics):

  1. Diagnosi i/o visibilització de l’economia social i cooperativa al territori
  2. Accions de suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de cooperatives i societats laborals i inserció laboral en empreses de l’economia social i cooperativa.
  3. Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les associacions i altres empreses.
  4. Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat d’empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat.
  5. Eix Educació
  6. Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en cooperatives i societats laborals destinat a prescriptors, prescriptores i professionals de l’àmbit de les assessories i gestories.

 

Eixos estratègics:

-Memòria i cultura cooperativa

-Agroecologia, consum transformador i emergència climàtica. La perifèria té dret a menjar sa: per una agroecologia comunitària

-Migracions i cures

-Habitatge i justícia energètica