Jardinería David Corr

David és un jardiner i tècnic de manteniment verd, amb formació en agricultura ecològica, que estan engegant un projecte d’auto-empleament amb horitzó de generar una cooperativa que pugui esdevenir a més a més en una eina formativa i d’inserció laboral per a joves. 

El projecte de David vol desenvolupar una linea de jardineria amb criteris de proximitat i sostenibilitat amb la incorporació de tècniques i processos respectuosos amb el Medi Ambient. El compromís social del projecte naix de la trajectòria i participació de David a diversos horts comunitaris. 

Durant aquests mesos de la III edició de La Col·lectiva, les tècniques de l’Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet hem acompanyat a David amb diverses sessions d’assessorament sobre model de negoci, pla de marketing, construcció d’eines de comunicació i amb la gestió de pressupostos i factures. 

Per contactar amb Jardineria David Cor, aquest és el seu correu electrònic: davidcorralrejano@gmail.com