Itinerari d’Acompanyaments

Des de La Col·lectiva acompanyem projectes des del començament, des de la idea o el plantejament inicial, fins a la constitució de la cooperativa. Facilitem a totes les iniciatives que acompanyem eines i recursos per a la consolidació de les mateixes i també acompanyem processos de transformació d’associacions i altres formes jurídiques a cooperatives.

  • Creació:

Des de la Col·lectiva estudiem els projectes des d’una mirada global i fem un acompanyament integral fins a la creació de la cooperativa. Durant l’acollida, ens podreu explicar el vostre projecte amb tots els detalls: qui el conformarà, el sector en el que està centrat, a qui va dirigit…

El procès d’acompanyament està enfocat a l’orientació jurídic-societària, gestió dels models organitzatius i empresarials de l’economia social, orientació en la viabilitat econòmic-finançera, reflament de règim intern… Cada projecte acompanyat tindrà un itinerari definit entre la coordinació general i l’equip assessor de La Col·lectiva.

Us acompanyarem fins al final, en el registre i la constitució de la vostra cooperativa. Si vols ampliar informació, consulta els nostres recursos documentals aquí o posa’te en contacte amb nosaltres.

  • Consolidació:

En aquest itinerari donem suport a la consolidació dels projectes que ja estàn creats. Posem de relleu la viabilitat econòmica, la dimensió humana de la cooperativa, aspectes fiscals i jurídics, l’encaix del projecte amb els principis de l’ESS, l’intercooperació i la creació de xarxa i l’estratègia comunicativa i de difusió.

  • Relleu cooperatiu:

La Jubilació, malaltia o defunció del propietari d’un negoci, la crisi d’activitat i traspàs del negoci o la voluntat del o la propietària del negoci per cooperativitzar l’activitat, són oportunitats per fer un relleu cooperatiu.

El fet que una empresa es reconverteixi en cooperativa esdevé una oportunitat per a les persones treballadores de rellançar o recuperar una activitat econòmica propera al tancament, mitjançant la via laboral, tot mantenint els seus llocs de treball, a partir de la creació o transformació a una forma jurídica que posa a les persones i les seves necessitats en el centre de l’activitat.

El relleu cooperatiu també permet que les entitats sense ànim de lucre puguin traspassar les seves activitats a una forma jurídica més adequada per a la realització d’activitats econòmiques.

Pots trobar més informació en aquest fulletó i en aquesta guia que hem preparat i dissenyat des de La Col·lectiva.

  • Transformació:

Aquest procés va dirigit a associacions que, per un o diversos motius, volen donar el salt i esdevenir en cooperativa. L’Ateneu Cooperatiu La Col·lectiva, acompanya a tots els aspectes jurídics, fiscals, administratius i organitzatius que necessita un procès d’aquestes caracteristiques.