Itinerari d’Acompanyaments

La Col·lectiva acompanyem projectes des de la idea o el plantejament inicial fins la constitució de la cooperativa. Facilitem a totes les iniciatives que acompanyem eines i recursos per a la consolidació de les mateixes i també acompanyem processos de transformació d’associacions i altres formes jurídiques a cooperatives. 

El primer punt és conèixer-nos. Ens agrada començar amb una entrevista personal (presencial o online) per intercanviar presentacions. Per coordinar-nos, us demanem registrar la vostra petició d’acompanyament a través d’aquest enllaç i formulari.

Acompanyament per a la creació i la constitució de la cooperativa

La Col·lectiva estudiem els projectes des d’una mirada global i fem un acompanyament integral fins la creació de la cooperativa. Durant l’acollida ens podreu explicar el vostre projecte amb tots els detalls: qui el conformarà, el sector d’activitat, a qui va dirigit, etc.

El full de ruta de l’acompanyament el definirem conjuntament a partir de les vostres necessitats, però s’enfocarà principalment en els següents aspectes:

Introducció a l’economia social i solidària i al cooperativisme. Funcionament i fiscalitat de les cooperatives.

Determinació de la missió col·lectiva i dels valors del projecte, concreció de les expectatives personals i revisió de les competències de l’equip (autoconeixement) i dels rols necessaris per al seu bon desenvolupament. 

Aproximació / definició del model de negoci.

Estudi de mercat: perfil del públic destinatari, anàlisi de les seves necessitats i anàlisi també de la competència.

Pla de viabilitat econòmica i financera: ingressos, despeses fixes i variables, necessitats d’inversions, pla de finançament, pla de tresoreria, compte de resultats, balanç de situació, punt d’equilibri, anàlisi d’escenaris. 

Possibilitats de finançament amb eines de l’ESS.

Pla de comunicació i màrqueting i suport en gestió de les xarxes socials.

Pla d’operacions i d’organització i gestió.

Assessorament per a la sol·licitud de subvencions (per a la posada en marxa de la cooperativa, per a projectes, per incorporació de sòcies, per contractació de personal, etc.)

Suport per a l’elaboració dels estatuts i per a la resta de tràmits de constitució (reserva de nom, acta fundacional, escriptura pública, etc.)

Us acompanyarem fins al final, en el registre i la constitució de la vostra cooperativa. Si vols ampliar informació, consulta els nostres recursos documentals aquí o posa’t en contacte amb nosaltres.

Acompanyament per a la consolidació de la cooperativa

En aquest itinerari donem suport a la consolidació dels projectes que ja estan creats. Posem de relleu la viabilitat econòmica, la dimensió humana de la cooperativa, els aspectes fiscals i jurídics, l’encaix del projecte amb els principis de l’ESS, la intercooperació i la creació de xarxa i l’estratègia comunicativa i de difusió.

El full de ruta de l’acompanyament l’establirem conjuntament a partir de les vostres necessitats, i podrà incloure aspectes com els següents:

Diagnosi participativa sobre el funcionament de les diverses àrees de l’organització.

Millora de la gestió i de l’administració de l’entitat: pla de finançament i tresoreria, pla de comercialització, mapa de processos operatius, capacitats de gestió i de planificació personal i de l’equip, eines per a la gestió de projectes, revisió de rols i responsabilitats, etc.

Desenvolupament de noves línies de negoci.

Anàlisi i millora de la gestió i l’organització de l’equip, incloent la vessant de cures i sostenibilitat humana (esferes organitzativa i relacional).

Assessorament en comunicació, màrqueting i xarxes socials. 

Possibilitats de capitalització del projecte amb eines de finançament de l’ESS. 

Impuls de la intercooperació i reforç dels valors i principis de l’ESS. 

Relleu cooperatiu:

La Jubilació, malaltia o defunció del propietari d’un negoci, la crisi d’activitat i traspàs del negoci o la voluntat del o la propietària del negoci per cooperativitzar l’activitat, són oportunitats per fer un relleu cooperatiu.

El fet que una empresa es reconverteixi en cooperativa esdevé una oportunitat per a les persones treballadores de rellançar o recuperar una activitat econòmica propera al tancament, mitjançant la via laboral, tot mantenint els seus llocs de treball, a partir de la creació o transformació a una forma jurídica que posa a les persones i les seves necessitats en el centre de l’activitat.

El relleu cooperatiu també permet que les entitats sense ànim de lucre puguin traspassar les seves activitats a una forma jurídica més adequada per a la realització d’activitats econòmiques.

Pots trobar més informació en aquest fulletó i en aquesta guia que hem preparat i dissenyat des de La Col·lectiva.

  • Transformació:

Aquest procés va dirigit a associacions que, per un o diversos motius, volen donar el salt i esdevenir en cooperativa. L’Ateneu Cooperatiu La Col·lectiva, acompanya a tots els aspectes jurídics, fiscals, administratius i organitzatius que necessita un procès d’aquestes caracteristiques.

Contacta!