Intercooperació

 

La intercooperació és el desenvolupament bàsic de la cooperació ja que, com una cooperativa existeix per a l’acció conjunta dels seus socis. La intercooperació entre cooperatives és la suma de les seves accions i s’uneixen per a treballar conjuntament buscant sinergies amb objectius comuns dins els principis de l’economia social i solidària. En aquest apartat però, no parlem només de la intercooperació entre cooperatives sinó entre totes les entitats, persones, sectors de l’administració, moviments socials, etc. Que intercooperen a la ciutat i col·laboren per aconseguir una ciutat més justa, més sostenible i per a totes les persones. 

 

  • Cafès cooperatius: Els cafès cooperatius són espais de trobada entre entitats, agents que actuen al territori, persones, tècnics… En els que s’exposen temes d’actualitat i rellevància que tenen influència en el desenvolupament i ordenació de la ciutat. 

 

  • Taules territorials: Les taules territorials organitzades per l’Ateneu són un dispositiu més per a enfortir i promocionar l’economia social i solidària a l’Hospitalet. Aquestes trobades es fan al llarg de l’any en diversos punts de la ciutat i estan integrades per entitats representatives de l’ESS, administració i col·lectius de diversos sectors connectats fortament amb el territori. 

 

  • Jornades: Des de la Col·lectiva proposem jornades sectorials o de temàtiques transversals amb la perspectiva de l’economia social i solidària. Podreu trobar informació de totes les jornades que hem dut a terme en aquest enllaç: JORNADES

 

  • Espai de ciutadania:  Des de l’Ateneu vam creure necessària la nostra participació a l’Espai de Ciutadania de la ciutat per a seguir enfortint les xarxes de col·laboracions dins el territori i coordinar les diverses accions als barris per a créixer com a veïnes i evitar les duplicitats.