Intercooperació

La intercooperació és el desenvolupament bàsic de la cooperació ja que, com una cooperativa existeix per a l’acció conjunta dels seus socis. La intercooperació entre cooperatives és la suma de les seves accions i s’uneixen per a treballar conjuntament buscant sinergies amb objectius comuns dins els principis de l’economia social i solidària. En aquest apartat però, no parlem només de la intercooperació entre cooperatives sinó entre totes les entitats, persones, sectors de l’administració, moviments socials, etc. Que intercooperen a la ciutat i col·laboren per aconseguir una ciutat més justa, més sostenible i per a totes les persones. 

Dintre de l’Ateneu:

  • Taules territorials: Les taules territorials organitzades per l’Ateneu són un dispositiu més per a enfortir i promocionar l’economia social i solidària a l’Hospitalet. Aquestes trobades es fan al llarg de l’any en diversos punts de la ciutat i estan integrades per entitats representatives de l’ESS, administració i col·lectius de diversos sectors connectats fortament amb el territori.

 

  • Jornades: Des de la Col·lectiva proposem jornades sectorials o de temàtiques transversals amb la perspectiva de l’economia social i solidària. Podreu trobar informació de totes les jornades que hem dut a terme en aquest enllaç.

 

  • CultiuCoopDes de CultiuCoop LH donem suport de tot tipus als projectes dels que es té cura: des de l’acompanyament a les gestions amb l’administració pública, passant per a la recerca de col·laboracions, fonts de finançament o distribució; i/o teixir aliances amb altres agents i projectes amics o complementaris.

Participem de: 

  • XESLH: Es tracta de la Xarxa d’Economia Solidària de L’Hospitalet, que neix arrelada al territori, per visualitzar l’economia social i solidària, així com per començar a dissenyar un full de ruta comú. És un grup de persones, cooperatives i iniciatives d’ESS de L’Hospitalet que busquen visibilitzar i promoure l’economia social i solidària en la nostra ciutat.
  • XAC: L’any 2016 es va promoura la Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC), amb la creació de punts territorials arreu de Catalunya, per portar a terme projectes de generació d’ocupació mitjançant la creació de cooperatives i societats laborals, dins el marc del Programa Aracoop.
  • Xarxa de Suport de L’Hospitalet: Arrel de la situació de crisi derivada per la covid19, a L’Hospitalet de Llobregat es va impulsar una xarxa de supurt mutu per donar respostes a les necessitats de les veïnes. D’aquesta manera es va poder oferir suport a treballadores de la llar i de les cures, assessorament laboral d’extranjeria i habitatge, suport en temes de violència masclista i racista, repartiment de menjar i suport emocional. Des de La Col·lectiva hem donat suport amb la campanya gràfica i facilitat la intercooperació, amb seguiment de l’equip tècnic, d’entitats de l’ESS. 
    Per compartir experteses i experiències territorials que poguessin ser adaptables o replicables, es va realitzar una cartografia de la Xarxa Veïnal, amb totes les persones, entitats i dinàmiques generades sota el lema “Solidaritat, no caritat”, amb l’objectiu d’explorar des de l’Economia social i solidària, altres formes de garantir el dret a l’alimentació de les comunitats i grups més vulnerabilitzats.Espai de Ciutadania: Des de l’Ateneu vam creure necessària la nostra participació a l’Espai de Ciutadania de la ciutat per a seguir enfortint les xarxes de col·laboracions dins el territori i coordinar les diverses accions als barris per a créixer com a veïnes i evitar les duplicitats.