Espai Llavors

Espai Llavors és una cooperativa integral (de treball i de consumidores i usuàries) sense ànim de lucre i d’iniciativa social que vol oferir un espai cultural integrat al barri. Llavors vol ser un espai obert al barri i a la ciutat amb una comunitat forta al darrera. Per aquest motiu aposten per bastir aliances amb altres cooperatives i entitats del barri i volen teixir una xarxa de sòcies que enriqueixin el projecte i el gaudeixin.

Volen una llibreria diversa, amb un fons ampli en llibre crític i de ciències socials, on la urgència editorial no s’emporti per davant la importància d’un fons ben pensat. Volen mostrar propostes més minoritàries, donant espai i veu a editorials independents. Prioritzen la relació directa amb les editorials (prescindint en la mesura del possible d’intermediaris), garantint la visibilitat de les editorials independents i seguint el model de l’espai Contrabandos, de qui agafen el relleu.

“Al barri fan falta espais per a la cultura, l’intercanvi i la coneixença entre veïnes, volem fer de Llavors un espai dinàmic, on donar cabuda a les propostes de la comunitat i les seves sòcies. Pensem que l’espai serà un éxit si totes ens el fem nostre, volem construir un projecte sostenible, que respongui a les necessitats de totes, és per això que demanem la vostra col·laboració.”

Podeu trobar-los a la seva pàgina web i Twitter.

(video)