Entidades agrupades a La Col·lectiva

Convocatòria 2019-2020:

LaFundició

Cooperativa creada en 2006 que impulsa processos col·lectius de construcció de coneixement, pràctiques culturals i formes de relació, entesos com a recursos d’ús comú i com a activitats “controversiales” i situades. Una de les seves principals línies d’actuació són la producció de projectes col·laboratius de continuïtat amb diferents col·lectius i institucions. Forma part de les xarxes Artibarri i Arquitectures Col·lectives i és membre de la XES i XESL’H.

ACPP

ONG sense afany de lucre i membre de la XES Catalunya i la XES L’H. Porta més de 27 anys realitzant projectes d’Educació pel desenvolupament i la Justícia Global, treballant amb població en situació de desigualtat socioeconòmica i exclusió social, promovent pràctiques en pro de l’ESS. Impulsen moltes iniciatives de sensibilització sobre la importància de nous models de relacions econòmiques, amb processos participatius i generació de moneda social, en col·laboració a diverses administracions públiques locals (veure annex amb recull de projectes).

Brotes

Brotes és una cooperativa laboral sense afany de lucre i d’interès social que va néixer al 2013 i que realitza la seva activitat fonamentalment a L’Hospitalet. que acompanya espais d’autocura i benestar i dinamitza processos comunitaris de reflexió i corresponsabilitat en les cures. A més a més, Espai Brotes ha estat una de les entitats impulsores de la Xarxa d’Economia Social (XES) de L’Hospitalet i durant els últims mesos ha treballat mà a mà amb LaFundició en el projecte singular “El Trajín” per dinamitzar els mercats municipals (amb tallers d’alimentació conscient) i acompanyar projectes d’ESS amb possibilitat d’ocupar espais als mercats en un futur.

Tarpuna

Tarpuna és una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre. La seva finalitat és donar resposta a les necessitats socials de l’entorn, especialment les de les persones més afectades per les desigualtats econòmiques i socials. En aquest sentit, Tarpuna vol col·laborar a construir una societat més justa i equitativa. Forma part de diverses xarxes i entitats de segon grau. Col·labora regularment amb entitats d’inserció sociolaboral, especialment amb persones aturades de llarga durada, joves amb poca formació, persones recluses o en centres d’acollida.

Keras Buti Associació

L’Escola Popular Keras Buti (“fem coses” en romanó) és un espai on compartir i construir col·lectivament coneixement: sabers i fers vinculats a un territori i unes comunitats específiques; sabers i fers que articulen una cosmologia, una manera de sentir i estar en el món.

Alhora, des de l’Escola Popular Keras Buti volem explorar les maneres en què el coneixement i la cultura poden articular-se amb formes d’economia que posin el sosteniment i la reproducció de la vida al centre.

Cooperativa de Consum Keras Buti

És una cooperativa de consum agroecològic amb la voluntat d’oferir la possibilitat del consum de km 0 i responsable per enfortir el vincle de la ciutat amb les zones rurals i de cultiu que encara sobreviuen a prop de L’Hospitalet (en la tradició dels ateneus i cooperatives de consumo de principis del segle XX).

Compten amb punts de recollida de cistelles en Bellvitge i Torrassa, encara que l’objectiu és donar resposta a les necessitats de “bon menjar” en tots els barris, donant suport així a la pagesia del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Mujeres Pa’lante

Cooperativa de recent creació per donar sortides laborals a les persones que acompanyen a través de l’associació homònima, a més de formació en perspectiva de gènere i drets humans. Com a associació, tenen més de 10 anys d’experiència acompanyant dones migrades en el procés de cerca de recursos per integrar-se sociolaboralment.

Han iniciat xarxes amb entitats properes a Sant Antoni (BCN) i Collblanc (LH), generant sinergies a la comunitat per iniciar projectes en comú. En vies de formar part de la XAREC.

La Saboga

La Saboga és una organització sense ànim de lucre formada per ciutadans i ciutadanes preocupats pel medi ambient i la sostenibilitat que participa de forma activa a la societat intentant transformar-la des de l’àmbit local i intentant incidir en àmbits més globals.

La nostra preocupació i dedicació a la mobilitat urbana sostenible ens ha convertit en una entitat d’usuaris de la bicicleta, de defensa dels vianants i del transport públic.

Comunitat Activa ABD

Comunitat Activa és un projecte ubicat a Collblanc-La Torrassa (l’Hospitalet de Llobregat) de l’ONG Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) que combina inserció laboral, suport, acompanyament social i participació comunitària. Es dirigeix a persones que a banda de presentar una situació d’atur tenen determinats factors personals i estructurals que condicionen el seu procés i se’ls acompanya amb diferents recursos a enfortir la seva capacitat de resiliència (habitatge, pobresa i eficiència energètica…).

Associació Cultural i Educativa Méliès

L’Associació  neix l’any 2011 per promoure el coneixement de la comunicació i de la cultura audiovisual i cinematogràfica a través de la creació de projectes de i per a la ciudadanía en vistes al desenvolupament d’agents prosumidors competents amb una actitud crítica, sana, conscient i activa davant dels mitjans audiovisuals.

Entitats Col·laboradores 2019-2020:

Institut Escola Gornal

Associació JIS

XES

Associació de Veïns i Veïnes de La Florida

Memorial Democràtic de SEAT

COOP57

ARA Associació de Serveis i Formació Socioeducativa

Trama SCCL

Akwaba

Institut Eduard Fontserè

Escola Lliure el Sol

Escola Prat de la Manta

APOSS Tallers Bellvitge

Cal Bielet el Garro

Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia

Entitats agrupades a La Col·lectiva, convocatòria 2018-2019:

Coopdemà

Eduvic

Drecera

Contorno Urbano

Educa

Entitats agrupades a La Col·lectiva, convocatòria 2017-2018:

Coopdemà

LaFundició

Espai Brotes

Drecera

Eduvic