Entidades promotores a La Col·lectiva

Convocatòria 2021-2024:

LaFundició

Cooperativa creada en 2006 que impulsa processos col·lectius de construcció de coneixement, pràctiques culturals i formes de relació, entesos com a recursos d’ús comú i com a activitats “controversiales” i situades. Una de les seves principals línies d’actuació són la producció de projectes col·laboratius de continuïtat amb diferents col·lectius i institucions. Forma part de les xarxes Artibarri i Arquitectures Col·lectives i és membre de la XES i XESL’H.

ACPP

ONG sense afany de lucre i membre de la XES Catalunya i la XES L’H. Porta més de 27 anys realitzant projectes d’Educació pel desenvolupament i la Justícia Global, treballant amb població en situació de desigualtat socioeconòmica i exclusió social, promovent pràctiques en pro de l’ESS. Impulsen moltes iniciatives de sensibilització sobre la importància de nous models de relacions econòmiques, amb processos participatius i generació de moneda social, en col·laboració a diverses administracions públiques locals (veure annex amb recull de projectes).

Brotes

Brotes és una cooperativa laboral sense afany de lucre i d’interès social que va néixer al 2013 i que realitza la seva activitat fonamentalment a L’Hospitalet. que acompanya espais d’autocura i benestar i dinamitza processos comunitaris de reflexió i corresponsabilitat en les cures. A més a més, Espai Brotes ha estat una de les entitats impulsores de la Xarxa d’Economia Social (XES) de L’Hospitalet i durant els últims mesos ha treballat mà a mà amb LaFundició en el projecte singular “El Trajín” per dinamitzar els mercats municipals (amb tallers d’alimentació conscient) i acompanyar projectes d’ESS amb possibilitat d’ocupar espais als mercats en un futur.

Tarpuna

Tarpuna és una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre. La seva finalitat és donar resposta a les necessitats socials de l’entorn, especialment les de les persones més afectades per les desigualtats econòmiques i socials. En aquest sentit, Tarpuna vol col·laborar a construir una societat més justa i equitativa. Forma part de diverses xarxes i entitats de segon grau. Col·labora regularment amb entitats d’inserció sociolaboral, especialment amb persones aturades de llarga durada, joves amb poca formació, persones recluses o en centres d’acollida.

Keras Buti Associació

L’Escola Popular Keras Buti (“fem coses” en romanó) és un espai on compartir i construir col·lectivament coneixement: sabers i fers vinculats a un territori i unes comunitats específiques; sabers i fers que articulen una cosmologia, una manera de sentir i estar en el món.

Alhora, des de l’Escola Popular Keras Buti volem explorar les maneres en què el coneixement i la cultura poden articular-se amb formes d’economia que posin el sosteniment i la reproducció de la vida al centre.

Comunitat Activa ABD

Comunitat Activa és un projecte ubicat a Collblanc-La Torrassa (l’Hospitalet de Llobregat) de l’ONG Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) que combina inserció laboral, suport, acompanyament social i participació comunitària. Es dirigeix a persones que a banda de presentar una situació d’atur tenen determinats factors personals i estructurals que condicionen el seu procés i se’ls acompanya amb diferents recursos a enfortir la seva capacitat de resiliència (habitatge, pobresa i eficiència energètica…).

GracerCoop

Cooperativa gestora sense ànims de lucre, amb gran experiència en el món de l’empresa, la consultoria, l’assessoria i la formació. Ha donat suport a La Col·lectiva durant les convocatòries anteriors i ha participat i contribuït a generar un equip de treball donant suport a l’equip tècnic, conjuntament amb d’altres entitats en els serveis de Formació i de Suport Cooperatiu i Acompanyaments. Formarà part de l’equip de coordinació del Servei d’Acompanyaments, aportant la seva expertesa i experiència. Al mateix temps formarà part de l’equip de coordinació del Servei de Formació i donarà suport i formació específica a l’equip de tècniques per millora els coneixements.

Districte7 l’Hospitalet de Llobregat

Districte7 l’Hospitalet de Llobregat és una cooperativa integral (cooperativa de treball i cooperativa de consumidores) creada l’any 2021 i adreçada a generar un mitjà de comunicació digital i cooperatiu d’informació local de l’Hospitalet de Llobregat:www.districte7.cat. Igualment, ofereixen serveis de comunicació especialitzats en entitats, moviments socials i petit comerç local. El projecte vol col·laborar amb la transformació social de la ciutat des de la construcció d’un relat compartit de la diversitat de les persones que viuen a l’Hospitalet de Llobregat.

Mujeres Pa’lante Cooperativa

Cooperativa de recent creació per donar sortides laborals a les persones que acompanyen a través de l’associació homònima, a més de formació en perspectiva de gènere i drets humans.

Com a associació, tenen més de 10 anys d’experiència acompanyant dones migrades en el procés de cerca de recursos per integrar-se sociolaboralment.

Entidades participants a La Col·lectiva (edició 2021-2024)

Ajuntament de L’Hospitalet 

L’Ajuntament de l’Hospitalet, com a entitat local que representa a 265.000 veïns i veïnes i amb reglament intern municipal de gran ciutat, ha donat suport com a col·laboradora d’aquesta proposta de La Col·lectiva, encapçalada per LaFundició. El representant públic que ha signat la carta de recolzament és la senoyra Rocío Ramírez, com a tinenta d’alcaldia de l’Àrea d’Ocupació,  Empresa, Turisme i Economia Social.

Alquímia Social SCCL

Compromeses amb l’enfortiment d’iniciatives que contribueixin a una economia transformadora al servei de les persones. Aporten expertesa en acompanyar persones i entitats a engegar i impulsar idees, projectes o iniciatives vinculades a l’ESS i a néixer, créixer i poder-se desenvolupar en el mercat i la comunitat. Treballen les àrees de: organització i democràcia interna de l’equip, elaboració del propòsit i disseny i implementació d’estratègies, finançament i gestió econòmica, eines i tècniques de màrqueting, visibilització i dinamització de les cures.

Calidoscoop SCCL

Consultora per a la dinamització territorial de l’economia social, l’emprenedoria i el cooperativisme. Experta en acompanyar la creació de noves cooperatives i en desenvolupar projectes de dinamització de l’economia cooperativa en col·laboració amb els agents polítics, econòmics i socials territorials. Formarà part del grup de treball cooperatiu de
coordinació del Servei d’Acompanyaments. Formarà part del grup de treball cooperatiu de coordinació del Servei de Formació.

Associació CELH

El Centre d’Estudis de l’Hospitalet (CELH) és una associació cultural sense ànim de lucre i de voluntariat, amb la finalitat de fer ciutat, associacionisme
i d’intervenir a l’Hospitalet. Està oberta a iniciatives de coneixement, recerca i debat sobre la ciutat. Els seus objectius són: contribuir a l’anàlisi i el desenvolupament de la identitat de l’Hospitalet en els seus vessants humans i culturals, mantenir un espai de reflexió, debat, recerca i divulgació sobre la memòria i el futur de la ciutat, també potenciar les iniciatives de caire sociocultural vinculades al territori i esdevenir un espai de recepció d’informació i documentació sòcio-cultural sobre la ciutat. S’incorporarà al grup de treball cooperatiu de l’eix Memòria i Cultura Cooperativa. Present a Sant Josep, però amb dimensió de ciutat esdevindrà Punt d’informació territorial per la visibilització de l’Ateneu.

Espai Llavors SCCL

Llibreria cooperativa son alhora una cooperativa de sòcies consumidores i usuàries. A través dels llibres i activitats socials i culturals configuren un espai
d’aprenentatge , de lluita i conscienciació i de generació de comunitat al barri de Collblanc. Participa al Viver Cooperatiu de l’Espai Espora i dinamitzen aquí les seves activitats. Desenvolupen les seves activitats en clau de ciutat però especialment al barri de Collblanc. Es preveu la seva incorporació al grup cooperatiu local de Collblanc. Es preveu la seva incorporació al grup de treball cooperatiu de l’eix Memòria i Cultura Cooperativa.

Escola Popular Keras Buti SCCL

Cooperativa de consum agroecologica creada per menjar bé i posar la sostenibilitat de la vida al centre. Distribuïm i venem productes agroecològics i de proximitat. Va néixer al 2018 per posar en pràctica la sobirania alimentària al mateix temps que es recuperar vincles amb els nostres veïns i veïnes del barri. En l’actualitat tenim nodes d’autoorganització veïnal en els barris de Bellvitge, Torrassa, Collblanc, Centre, La Marina i La Marina del Prat Vermell (cooperativa d’habitatge la Chalmeta) i ja hem superat les 100 persones sòcies. S’incorporarà al grup de treball cooperatiu de l’eix Agroecologia i transició climàtica.

Associació INCLUSIVXS

Promou la llengua de signes catalana, oferint serveis de traducció per a vídeos, xerrades, emissions en directe. El seu objectiu és vetllar per garantir l’accessibilitat i inclusió dels persones amb diversitat funcional (persones sordes) i que puguin tenir igualtat d’oportunitats a tots els àmbits de la vida. Fan traducció de vídeos i esdeveniments en llenguatge de signes i han creat una app de llengua de signes. • Es preveu la seva incorporació al grup de treball cooperatiu de l’eix Racialització, Migracions i Cures, així com al eix de Memoria i Cultura Cooperativa donat que bona part de la seva activitat consisteix en la interpretació en llengua de signes en concerts, teatres i espectacles culturals

Associació JIS ARRELS

Associació que treballa amb i per les persones mitjançant accions i projectes socioeducatius com a eina de transformació social. Amb iniciatives d’inserció i orientació sociolaboral, actuen sobre les competències i les habilitats personals i socials, per possibilitar la millora de posició en el mercat laboral. Així com iniciatives de participació comunitària i TIC, desenvolupant projectes creatius de discriminació positiva d’aquelles persones amb més dificultats d’accés a les TIC. Igualment impulsen programes de
sensibilització per una bona salut i iniciatives de la interculturalitat, la diversitat i l’educació per acabar amb les discriminacions xenòfobes. Es preveu la seva incorporació al grup cooperatiu local de Collblanc- Torrassa. S’incorporarà al grup de treball cooperatiu de l’eix Coperació Sobiranies i Justícia Social.

Associació La Saboga

La Saboga és una organització sense ànim de lucre que treballa pel medi ambient i la sostenibilitat i participa de forma activa a la societat intentant transformar-la des de l’àmbit local i intentant incidir en àmbits més globals. Treballen per la mobilitat urbana sostenible, lús de la bicicleta, de defensa dels vianants i del transport públic. Realitzen activitats a l’àrea metropolitana de Barcelona. S’incorporarà al grup de treball cooperatiu de l’eix Agroecologia i transició climàtica. Està present al barri de Bellvitge- Gornal es
preveu la seva incorporació al grup de treball cooperatiu local corresponent.

Fundació Akwaba

Organització sense afany de lucre fundada l’any 1992 amb l’objectiu de promoure la participació i la corresponsabilitat social. Duu a terme programes formatius, accions d’acollida, tasques d’orientació sociolaboral i campanyes de sensibilització. Es preveu la seva incorporació al grup cooperatiu local de Collblanc- Torrassa. S’incorporarà al grup de treball cooperatiu de l’eix Coperació Sobiranies i Justícia Social.

Associació Intercultural Nakeramos

Es funda en el 2002 com una plataforma informal per un grup d’activistes gitanos i no gitanos en col·laboració amb altres agents i entitats socials. En 2004 s’estableix com a entitat Multicultural i Intercultural, treballant amb la comunitat Gitana a nivell de base. Amb la intenció d’afavorir la interacció amb persones de diferents cultures en les activitats, aconseguint un impacte en la millora de la cohesió social que es reflecteix en la vida quotidiana on es desenvolupen les activitats. Un dels seus principals objectius és dotar a la Comunitat Gitana amb les eines per a exercir funcions d’intriga política, promovent la participació a nivell Nacional d’un elevat nombre de joves gitanos i
no gitanos en diverses sessions de formació i intercanvis europeus, donant l’oportunitat d’augmentar la seva participació activa en l’àmbit local des d’una perspectiva nova.

Associació L’H EN BICI

L’Henbici és una iniciativa que neix al 2020 de les necessitats d’un grup de veïnes amants de les bicicletes i a la mateixa vegada crítiques amb el model de mobilitat actual a la ciutat. Convergeixen amb La Saboga, en el treball per incidir en la transformació del model de ciutat cap a la sostenibilitats social i ambiental. Treballen amb La Col·lectiva per la generació d’una proposta de valor que permeti l’ocupació laboral de les persones que l’impulsen l’associació. S’incorporarà al grup de treball cooperatiu de l’eix Agroecologia i transició climàtica. S’incorporarà al grup cooperatiu local del barri de Bellvitge-Gornal.

Associació MUET

Associació de dones migrants que reivindica els drets de les treballadores de la llar, lluita contra la violència masclista i contra la discriminació. Així mateix, fa acompanyament, apoderament i formacions de les dones participants, amb la finalitat de donar suport a processos d’inserció laboral i emprenedoria col·laborativa. Participa al Viver Cooperatiu de l’Espai Espora. Desenvolupa activitats al barri de Can Serra. S’incorpora al grup de treball cooperatiu de l’eix Racialització, migracions i cures

Associació Mujeres Pa’lante

Dedicada a oferir i proporcionar recolzament a totes les dones en general, especialment a les dones que es troben en situació de processos migratoris sense distinció d’origen, i/o en “risc d’exclusió social”. Hi conflueixen dones de diferents cultures, orígens i nacionalitats amb l’objectiu general dotar-se d’igualtat d’oportunitats reals, emprant les eines necessàries per desenvolupar-se en els diferents àmbits de la societat: laboral, social, educatiu i sanitari, per tal d’exercir de facto tots els drets de ciutadania, en igualtat de condicions i de forma autònoma. Impuls de La Casita, al barri de Collblanc – Torrassa com espai d’activitat i esdevindrà Punt d’informació territorial per la visibilització de l’Ateneu. Es treballarà per al seva incorporació al grup de treball cooperatiu de l’eix Racialització, migracions i cures.

Tallers Bellvitge

Associació sense ànim de lucre que el seu principal objectiu és la integració i promoció personal, laboral i social de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual, física i/o malaltia mental. Per portar-ho a terme, l’entitat disposa de dues línies de treball: Centre Especial de Treball i Centre Ocupacional. L’entitat es sumarà a l’eix de treball Cooperació, sobiranies i justícia social.

 

Entitats agrupades convocatòria 2020-2021:

LaFundició

Cooperativa creada en 2006 que impulsa processos col·lectius de construcció de coneixement, pràctiques culturals i formes de relació, entesos com a recursos d’ús comú i com a activitats “controversiales” i situades. Una de les seves principals línies d’actuació són la producció de projectes col·laboratius de continuïtat amb diferents col·lectius i institucions. Forma part de les xarxes Artibarri i Arquitectures Col·lectives i és membre de la XES i XESL’H.

ACPP

ONG sense afany de lucre i membre de la XES Catalunya i la XES L’H. Porta més de 27 anys realitzant projectes d’Educació pel desenvolupament i la Justícia Global, treballant amb població en situació de desigualtat socioeconòmica i exclusió social, promovent pràctiques en pro de l’ESS. Impulsen moltes iniciatives de sensibilització sobre la importància de nous models de relacions econòmiques, amb processos participatius i generació de moneda social, en col·laboració a diverses administracions públiques locals (veure annex amb recull de projectes).

Brotes

Brotes és una cooperativa laboral sense afany de lucre i d’interès social que va néixer al 2013 i que realitza la seva activitat fonamentalment a L’Hospitalet. que acompanya espais d’autocura i benestar i dinamitza processos comunitaris de reflexió i corresponsabilitat en les cures. A més a més, Espai Brotes ha estat una de les entitats impulsores de la Xarxa d’Economia Social (XES) de L’Hospitalet i durant els últims mesos ha treballat mà a mà amb LaFundició en el projecte singular “El Trajín” per dinamitzar els mercats municipals (amb tallers d’alimentació conscient) i acompanyar projectes d’ESS amb possibilitat d’ocupar espais als mercats en un futur.

Tarpuna

Tarpuna és una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre. La seva finalitat és donar resposta a les necessitats socials de l’entorn, especialment les de les persones més afectades per les desigualtats econòmiques i socials. En aquest sentit, Tarpuna vol col·laborar a construir una societat més justa i equitativa. Forma part de diverses xarxes i entitats de segon grau. Col·labora regularment amb entitats d’inserció sociolaboral, especialment amb persones aturades de llarga durada, joves amb poca formació, persones recluses o en centres d’acollida.

Keras Buti Associació

L’Escola Popular Keras Buti (“fem coses” en romanó) és un espai on compartir i construir col·lectivament coneixement: sabers i fers vinculats a un territori i unes comunitats específiques; sabers i fers que articulen una cosmologia, una manera de sentir i estar en el món.

Alhora, des de l’Escola Popular Keras Buti volem explorar les maneres en què el coneixement i la cultura poden articular-se amb formes d’economia que posin el sosteniment i la reproducció de la vida al centre.

Cooperativa de Consum Keras Buti

És una cooperativa de consum agroecològic amb la voluntat d’oferir la possibilitat del consum de km 0 i responsable per enfortir el vincle de la ciutat amb les zones rurals i de cultiu que encara sobreviuen a prop de L’Hospitalet (en la tradició dels ateneus i cooperatives de consumo de principis del segle XX).

Compten amb punts de recollida de cistelles en Bellvitge i Torrassa, encara que l’objectiu és donar resposta a les necessitats de “bon menjar” en tots els barris, donant suport així a la pagesia del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Mujeres Pa’lante Cooperativa

Cooperativa de recent creació per donar sortides laborals a les persones que acompanyen a través de l’associació homònima, a més de formació en perspectiva de gènere i drets humans.

Com a associació, tenen més de 10 anys d’experiència acompanyant dones migrades en el procés de cerca de recursos per integrar-se sociolaboralment.

Mujeres Pa’lante associació

Com a associació, tenen més de 10 anys d’experiència acompanyant dones migrades en el procés de cerca de recursos per integrar-se sociolaboralment

Mujeres Pa’lante ha iniciat xarxes amb entitats properes a Sant Antoni (BCN) i Collblanc (LH), generant sinergies a la comunitat per iniciar projectes en comú. En vies de formar part de la XAREC.

Comunitat Activa ABD

Comunitat Activa és un projecte ubicat a Collblanc-La Torrassa (l’Hospitalet de Llobregat) de l’ONG Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) que combina inserció laboral, suport, acompanyament social i participació comunitària. Es dirigeix a persones que a banda de presentar una situació d’atur tenen determinats factors personals i estructurals que condicionen el seu procés i se’ls acompanya amb diferents recursos a enfortir la seva capacitat de resiliència (habitatge, pobresa i eficiència energètica…).

Fuga

Fuga és un centre dedicat a explorar la fotografia i la cultura visual a través de cursos, workshops,  d’exposicions i projectes. Sorgeix de l’experiència i  els aprenentatges acumulats en els 6 anys de CFD  Barcelona, escola de fotografia i mitjans documen tals. Fuga desborda la idea tradicional d’escola per a  transformar-se en una comunitat on aprendre juntes  en constant mutació, en complicitat radical. Un espai  on compartir sabers, experiències i punts de vista. 

Es centraran en portar la producció d’imatges i  càpsules de vídeo. 

Ekonomikon SCCL

Ekonomikon és una cooperativa gestora sense  ànim de lucre que neix amb la funció de col·locar  l’economia al servei de les persones. Enfront dels  temps actuals, Ekonomikon ofereix solucions senzilles, eines tecnològiques i un acompanyament pro per en comptabilitat, finances i suport organitzatiu.

Associació Lacho Bají Calí  
Lacho Baji Cali és l’única entitat enterament gitana que treballa a L’Hospitalet de Llobregat des de fa 25 anys dedicant-se exclusivament al treball per la seva comunitat. Ha desenvolupat al llarg d’aquests anys programes d’inserció socio-laboral específics pel col·lectiu
gitano, programes de salut dirigits a dones i els programes per tal de reduir l’absentisme escolar.
Lacho Baji opera des del barri de El Gornal però la seva tasca va més enllà d’altres barriades de la ciutat amb presència gitana com Can Serra o La Florida i dona recursos a les comunitats gitanes de Hostafrancs, Plaça Espanya o el Raval.

Punt Òmnia JIS Arrels 

 JIS és una associació que porta més de 20 anys treballant amb i per les persones mitjançant accions i projectes socioeducatius com a eina de transformació social. Treballa a quatre àrees fonamentalment. A l’àrea de la salut, amb programes de sensibilització de perspectiva global i positiva promovent actituds i hàbits saludables. A l’àrea de Cooperació, Sensibilització i Internacional, fomentant la interculturalitat, la diversitat i l’educació en valors per posar fi a les discriminacions xenòfobes. A l’àrea de Participació Comunitària
i TIC, desenvolupant projectes creatius de discriminació positiva d’aquelles persones amb més dificultats per facilitar-lis l’accés a les TIC. Finalment, a l’àrea d’Inserció i Orientació Sociolaboral, realitzant actuacions sobre les competències i les habilitats personals i socials dels participants, que possibilitin la millora de la seva posició en el mercat laboral.

IQ Quotidiana 

Quotidiana és una cooperativa sense ànim de  lucre que treballa a partir de la idea que el coneixe ment és una eina imprescindible per a la transforma ció de les organitzacions i la societat, amb l’objectiu  de fer-les més justes des d’un punt de vista de gène re. Apliquen la perspectiva de gènere en el seu tre ball de consultora sobre organitzacions o empreses,  polítiques públiques i fenòmens socials. També creen  i comparteixen coneixement sobre els feminismes i  la teoria feminista. 

Realitzen anàlisi i recerca social (com ara l’in forme sobre la Pobresa de Temps per a InteRed o  l’informe sobre Violències Masclistes i joventut per  a l’Observatori de la Joventut de Catalunya), Plans  d’Igualtat per a organitzacions i empreses (Com ara  el Diagnòstic del Parlament de Catalunya, el PI de la  Federació de Cooperatives de Catalunya o el Síndic  de Greuges, entre d’altres), planificació i avaluació de  polítiques (Com ara els Plans de polítiques d’Igual tat d’Alella, Subirats, Sant Martí Sarroca o Pontons,  disseny i càlcul d’indicadors (com l’Observatori per  a la Igualtat de Gènere de Mataró, Els Sistemes de  Desigualtat de Gènere a Badalona o l’Observatori iQ  ) i visualitzacions de dades; també formació i acom panyament en els seus camps d’expertesa. 

Gracercoop

Cooperativa gestora sense ànims de lucre, amb  gran experiència en el món de l’empresa, la consul toria, l’assessoria i la formació. Ha donat suport a La  Col·lectiva durant la convocatòria 2019-20.

Associació ALPI

Entitat sense ànim de lucre que treballa per a la promoció personal i social i la inclusió de les persones amb capacitats no normatives i les seves famílies.

 

Entitats Col·laboradores 2020-2021:

Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

L’Ajuntament de l’Hospitaleat, com a entitat local que representa a 265.000 veïns i veïnes i amb reglament
intern municipal de gran ciutat, ha donat suport com a col·laboradora d’aquesta proposta de La Col·lectiva, encapçalada per LaFundició. El representant públic que ha signat la carta de recolzament ha sigut en Josep Belver i Vallés, com a 1er tinent d’Alcaldia de l’Hospitalet de Llobregat a l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics, i Hisenda.

Federació de Cooperatives de Treball
Organització empresarial íntegrament dedicada a la creació, el creixement i la promoció de les més de 3.000 empreses cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l’economia i la nostra societat en base a principis democràtics.

XES
Organització formada per més de 300 sòcies. Defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris que funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació. L’economia solidària preveu una nova forma de produir, distribuir i consumir, i representa una alternativa viable i sostenible per a satisfer les necessitats individuals i globals.

Coop 57
Cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra societat. La seva funció principal és el finançament de projectes d’economia social i solidària a través de la intermediació financera. Això significa, recollir i cap-tar l’estalvi de la societat civil per poder canalitzar-ho cap al finançament d’entitats de l’economia
social i solidària que promoguin l’ocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.

AAVV Som Santa Eulàlia
Associació de Veïns i Veïnes del barri de Santa Eulàlia, on s’organitzen mitjançant Vocalies. Són l’espai de treball on canalitzen les diferents lluites i reivindicacions que duen a terme. Actualment estan en funcionament les vocalies d’Habitatge, Àmbit Comunitari i Equipaments i infraestructures. Donen suport i col·laboren amb la Xarxa Groga de L’Hospitalet (educació), StopPujadesTransport i moltes
iniciatives en defensa del patrimoni històric de la ciutat, com a la plataforma de Can Trinxet Viu.

CELH
El Centre d’Estudis de L’Hospitalet (CELH) és una associació cultural sense ànim de lucre i de voluntariat, fundada l’any 1984 amb la finalitat de fer ciutat, associacionisme i d’intervenir a l’Hospitalet. Han generat treballs i recull documentació de les més diverses temàtiques relacionades amb camps acadèmics ben variats: urbanisme, organització del territori, demografia, antropologia, història, política, sociologia, econom, etc. Els àmbits estudiats en el passat i els que actualment marquen l’agenda de recerca del Centre, s’enfoquen des del pluralisme i la diversitat que conformen la vida social a L’Hospitalet.

Fundació Akwaba
Organització sense afany de lucre fundada l’any 1992 amb l’objectiu de promoure la participació i la corresponsabilitat social. Duu a terme programes formatius, accions d’acollida, tasques d’orientació sociolaboral i campanyes de sensibilització.

Tapisseria per l’Automoció i la Nàutica J.D
La Tapisseria per l’Automoció i la Nàutica J.D, cooperativa impulsada per veïns gitanos del barri del Gornal amb l’acompanyament i l’assessorament de La Col·lectiva recupera el saber artesà de la tapisseria, històricament lligat al Poble Gitano, adaptant-lo als reptes actuals alhora que desmunten estereotips i apropa els valors de l’ESS a la comunitat gitana de L’Hospitalet.

Cal Bielet el Garro
Productor agroecològic de L’Hospitalet, vinculat a l’espai de la XESLH i col·laborador de la Xarxa de Suport Veïnal aportant els seus productes alimentaris. Proveïdor de la Cooperativa de Consum Keras Buti.

Associació Cultural Mediterrània de L’H
Associació cultural catalano-marroquí que acompanya a persones migrades en processos de regularització de la seva situació, promou la inserció laboral i fa difusió de la cultura àrab. Actualment, compta amb un grup de costura i un incipient espai de servei d’àpats.

Centre d’Estudis Joan XXIII
Centre d’Estudis privat de formació professional del barri de Bellvitge. Depèn de la Fundació Jesuïtes Educació. Actualment manté línies educatives des de la primària fins a la formació professional superior, impartint més de deu cicles formatius. El centre compta amb una plantilla de professorat de més de 150 persones i un alumnat de més de 1.200 persones.

INS Eduard Fontseré
Institut d’educació secundària situat al barri de les Planes, al costat dels Blocs Florida. Depèn orgànicament dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques. Actualment compta amb dues línies d’ESO, una de Batxillerat i una de cicle mitjà (Gestió administrativa), una de cicle superior (Administració i finances) i un programa de formació i inserció d’auxiliar de pintura. Ha col·laborat amb l’ateneu cooperatiu
a les dues convocatòries anteriors introduint sessions de formació en cooperativisme i obrint una línea per la formació de cooperatives d’alumnes.

INS Jaume Botey

Centre d’educació secundària públic del barri de Santa Eulàlia depenent orgànicament dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques. Actualment mantenen una línia d’ESO i una de Batxillerat. Han participat activament del projecte de Cooperatives d’Alumnes de la ciutat.

INS Provençana

Centre de formació professional públic deL’Hospitalet, al barri de Sant Josep. Manté més de 15 línies en cicles formatius de grau mitjans i superiors. Treballa activament per projectes com, per exemple, el projecte de blocs Blaus de rehabilitació d’espais “niu” per impulsar projectes de creació. Ha participat de la passada edició de l’ateneu cooperatiu amb interés en la creació d’una Cooperativa d’Alumnes
que gestioni el servei de blocs Blaus.

Orgànic

Cooperativa sense ànim de lucre centrada en l’àmbit agroecològic, vinculada al Parc Agrari del lobregat. Des del seu espai físic es realitza difusió sobre la sobirania alimentària, el consum conscient, les cures i les polítiques de residu zero. Des de principis de 2019 treballen el projecte singular EnCercle per a la sensibilització en l’àmbit del residu zero, entre el Baix Llobregat i L’Hospitalet.

Institut-Escola El Gornal

Única escola pública del barri del Gornal que, des de fa un parell d’anys és també Institut, sota la demanda de les famílies com a  estratègia per tal de frenar l’alt abandonament escolar en passar a la secundària fora del barri.

Ecocentral

Empresa distribuïdora de productes de proximitat provinents de l’agroecologia, ubicada al barri del Gornal, a L’Hospitalet. Formen part de la XAMEC, Xarxa Agreocològica de Menjadors Escolars de Catalunya i tenen àmplia experiència en el seu sector.

Escola Prat de la Manta
L’escola Prat de la Manta d’educació infantil i primària a Santa Eulàlia, ofereix un projecte pedagògic clarament definit, innovador i arrelat al barri. Se centra en cinc grans aspectes: és escola catalana amb àmplia experiència amb nens i nenes de procedència diversa, coeducativa no sexista, que promou l’atenció a la diversitat i la valora com un element enriquidor per a tothom i és una escola oberta, amb un lligam estret amb els serveis i entitats del barri i participativa que treballa col·laborativament amb els pares i mares, alumnes i professorat.

Trama
Cooperativa sense ànim de lucre i d’iniciativa social dedicada a la dinamització cultural i la sensibilització social des d’una perspectiva transversal, crítica, feminista, interseccional i transformadora. Realitzen accions culturals i activitats de formació i sensibilització de la ciutadania, en l’àmbit de l’educació formal i no formal i adaptada als diferents sectors de població i a les diverses etapes de la vida.

Lemur
Associació interdisciplinària i internacional. Treballem per a millorar el benestar de les persones mitjançant la co-creació d’entorns construïts saludables. Lemur va néixer a Barcelona l’any 2011 d’una xarxa de persones amb orígens i formacions heterogènies que comparteixen la voluntat de contribuir al benestar de les persones a través de l’arquitectura, l’educació i la música.

Brain bridge
Associació creada al 2011 al barri de Collblanc-La Torrassa, a L’Hospitalet, dintre del projecte de la Casa Sense Fronteres. Es tracta d’una organització sense ànim de lucre formada per persones de diferents nacionalitats preocupades pel desenvolupament
i la cooperació internacional. Durant la seva trajectòria han construït vincles entre Catalunya i el continent africà. S’ha promogut la inclusió de persones d’origen africà en el territori i s’ha treballat sobretot a través de formacions. Des de tallers d’estètica (manicures, maquillatge, perruqueria,etc) dirigits especialment a dones que busquen reinventar-se en el món laboral, a cursos de castellà i català, reforç escolar per a nens en època d’estiu, informàtica i llengües estrangeres.

Memorial democràtic SEAT
Associació fundada el 2004 per treballadors de l’empresa automobilística SEAT que pretén rescatar de l’oblit les lluites i sacrificis dels treballadors i treballadores de SEAT per a transmetre a les joves generacions els valors que impulsaren el seu compromís personal i col·lectiu.

Associació Solidària Marroquí Catalana

Entitats Agrupades 2019-2020:

LaFundició

ACPP

Espai Brotes SCCL

Tarpuna

Keras Buti Associació

Cooperativa de Consum Keras Buti

Mujeres Pa’lante Cooperativa

Mujeres Pa’lante associació

Comunitat Activa ABD

Associació cultural Méliès

La Saboga

Entitats Col·laboradores 2019-2020:

Institut Escola Gornal

Associació JIS

XES

Associació de Veïns i Veïnes de La Florida

Memorial Democràtic de SEAT

COOP57

ARA Associació de Serveis i Formació Socioeducativa

Trama SCCL

Akwaba

Institut Eduard Fontserè

Escola Lliure el Sol

Escola Prat de la Manta

APOSS Tallers Bellvitge

Cal Bielet el Garro

Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia

Entitats agrupades a La Col·lectiva, convocatòria 2018-2019:

Coopdemà

Eduvic

Drecera

Contorno Urbano

Educa

Entitats agrupades a La Col·lectiva, convocatòria 2017-2018:

Coopdemà

LaFundició

Espai Brotes

Drecera

Eduvic