Agrupades de la Col·lectiva

 

 

Consultoria coopdemà sccl

Consultoria que treballa en l’àmbit jurídico-societari, laboral, fiscal i econòmic per ajudar a estructurar les entitats de l’Economia Social, Solidària i Cooperativa, entenent aquesta, com una economia al servei de les persones. Experts en l’acompanyament a la constitució de projectes cooperatiu.

Eduvic sccl

Des de 1994 som  una societat cooperativa  de treball associat amb caràcter  d’iniciativa social, sense ànim de  lucre que té per objectiu treballar amb la infància i l’adolescència i amb les seves famílies tant  a nivell especialitzat com a nivell preventiu. Gestionem 25 serveis on treballem 183 professionals.

Educa sccl

EDUCA és una escola de professions educatives, socials i culturals, una entitat de formació que tenim com objectiu la millora de la qualitat educativa i el creixement personal dels voluntaris i professionals de l’educació en el lleure, l’acció social i la gestió cultural. 

Creiem que els canvis i les noves necessitats socials que s’han produït en els últims anys han fet aparèixer noves activitats i serveis dirigits a infants, joves i adults. Aquestes iniciatives estan sota la responsabilitat de nous perfils professionals i voluntaris que necessiten adquirir competències i coneixements per a desenvolupar la seva tasca per a fer front als nous reptes. 

Fundació Contorno Urbano

La nostra missió és estudiar, promoure i conservar l’art urbà així com accelerar-lo a la societat mitjançant accions de creativitat urbana. La creativitat urbana és un nou model d’unió entre l’art i la ciutat, on l’obra s’adapta a les necessitats de l’espai i de les persones d’una manera integral i orgànica.

Drecera sccl: experiència en l’àmbit ocupació sefor 

Vam néixer el 1996 per a gestionar i impartir formació a professionals en l’àmbit d’atenció a les persones. Des de llavors hem incrementat la nostra activitat així com els col·lectius d’atenció. La nostra tasca es centra en el treball amb les persones en situació de major vulnerabilitat; persones desocupades, infants i joves amb dificultats socioeducatives, dones en situació de violència masclista, entre d’altres col·lectius.