Liderar el canvi

 

En aquest apartat, quan parlem de “canvi”, ens referim a un canvi de fórmula. És a dir, el canvi cap a la fórmula cooperativa dins la continuïtat d’un negoci viable econòmicament que per diversos motius arriba al seu tancament; és en aquestes situacions que des de l’Ateneu animem i acompanyem les persones disposades a fer un relleu en aquest negoci cooperativitzant l’activitat.