Diagnosi

L’informe de la diagnosi realitzada durant aquesta edició 2019-2020 ha estat elaborat per La Col·lectiva amb col·laboració amb Pam a Pam i la Xarxa d’Economia Solidària. Més enllà del marc introductori del context i els criteris de Pam a Pam, consta de dues parts ben diferenciades:

  • Les pràctiques transformadores de l’ESS de l’Hospitalet on s’avalua el compliment dels criteris de Pam a Pam i es fa una comparativa evolutiva amb els resultats del 2018 per tal de veure quines són les pràctiques transformadoes de les entitats de l’economia solidària a l’Hospitalet de Llobregat.
  • Impacte de les mesures contra la Covid19 en l’ESS de l’Hospitale, on es mostren les dades d’impacte inicial de la crisi per la Covid19 recollides durant el confinament.

Finalment hi trobareu un capítol amb les conclusions i reptes de futur que s’estreuen de tots dos capítols per tal de poder definir les futures línies de treball de l’Ateneu La Col·lectiva.

Podeu clicar sobre la imatge per accedir al document.

Durant l’edició 2017-2018 vam elaborar aquest informe corresponent al mapeig de les iniciatives d’ESS de L’Hospitalet de Llobregat.