Suport a la creació de cooperatives

“Les cooperatives es basen en els valors d’autoajuda, autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. En la tradició dels seus fundadors, els membres de les cooperatives creuen en els valors ètics d’honestedat, transparència, responsabilitat social i preocupació pels altres”.

Des de la Col·lectiva estudiem els projectes des d’una mirada global i fem un acompanyament integral fins a la creació de la cooperativa:

Acollida: En aquest espai de trobada ens podeu explicar el vostre projecte: qui el conformarà, el sector en el què està centrat, a qui va dirigit…

Acompanyament: Orientació jurídic-societària, gestió dels models organitzatius i empresarials de l’economia social, orientació en la viabilitat econòmic-financera, reglament de règim intern… Cada projecte acompanyat tindrà un itinerari definit entre la coordinació general i l’equip assessor de l’Ateneu.

Constitució de la cooperativa: L’Ateneu us acompanya fins el final, en el registre i constitució de la vostra cooperativa assessorant-vos en aspectes administratius i fiscals. 

Si vols ampliar informació, consulta els nostres recursos documentals aquí o posa’te en contacte amb nosaltres.

Formulari: Amb aquest primer pas ens comencem a conèixer i podeu concertar una primera trobada amb les tècniques de l’Ateneu.