Bones Pràctiques

L’Economia Social i Solidària és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les necessitats de les persones per sobre del lucre. L’ESS contempla noves maneres de produir, distribuir i consumir. També es caracteritzen perquè són independents respecte als poders públics, actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i també, són promotores de canvi social.

Durant aquesta tercera edició de La Col·lectiva, hem realitzat el mapeig i el diagnosi de les entitats d’ESS i cooperatives de L’Hospitalet de Llobregat i hem estat treballant per identificar les bones pràctiques que es duen a terme al nostre territori. De totes les entitats que han estat diagnosticades i han demostrat mantenir pràctiques en acord amb els principis de l’Economia Social, hem realitzat un catàleg de bones de pràctiques. Per tal d’això, ens hem basat en els 15 criteris de l’ESS marcats per Pam a Pam i que fan refèrencia a l’organització interna, l’impacte social i l’impacte ambiental de l’activitat. La diagnosi s’ha el·laborat amb conjuntament amb Pam a Pam i hem escollit materialitzar aquest catàleg de bones pràctiques en forma de càpsules de video.

També podeu accedir a les fitxes de les entitats que formen part del catàleg de bones pràctiques clicant sobre el nom de l’entitat.

AMPAS ENDAVANT

MUET

VEN LUMON

LH EN BICI

J.D. TAPISSERIA

ECOCENTRAL

TALLERS BELLVITGE

AFROFEMKOOP

LAFUNDICIÓ

ARREGLOS Y CONFECCIONES KAUR

KERAS BUTI