La Magrana, espai de dones (Espai Brotes)

Visibilitzar l’economia feminista a l’Hospitalet, posant l’accent en l’apoderament de les dones a través de la cura del cos i la creació de comunitat.

 

 

Escola Popular Keras Buti (LaFundició)

L’Escola Popular Keras Buti (“fem coses” en romanó) és una iniciativa de l’Associació Lacho Baji Cali i la cooperativa LaFundició, que neix com un espai on compartir i construir col·lectivament coneixement: sabers i fers vinculats a un territori i unes comunitats específiques; sabers i fers que articulen una cosmologia, una manera de sentir i estar en el món.

Alhora, des de l’Escola Popular Keras Buti es vol explorar les maneres en què el co- neixement i la cultura poden articular-se amb formes d’economia que posin el sosteniment i la reproducció de la vida al centre.

Keras Buti ha obert espais per a l’aprenentatge del romanó i la millora en la lectoescriptura (que es realitza mitjançant clases d’autoescola). Paral·lament desenvolupa un Centre de sabers gitanos i una Cooperativa de consum agroecològic. El Centre de sabers gitanos s’ha posat en marxa iniciatives per la recuperació i actualització del treball amb fibres vegetals i organitza els Rromano kidipen, trobades en que es restitueix la mamòria del poble gitano a L’Hospitalet.

L’Escola Popular Keras Buti és un espai i un instrument per recuperar i actualitzar sabers i pràctiques tradicionals rom i vincular-les a circuits de producció de valor dintre de l’economia social i solidària, sense folcloritzar-los, sinó ben al contrari, actualitzant-los de manera que prenguin sentit i siguin útils a les necessitats materials i simbòliques del poble gitano en l’actualitat.

Alhora pretén impulsar espais transfronterers que possibilitin el reconeixement d’aquests sabers i pràctiques en el context social i institucional dominant. Per aquest motiu l’escola popular treballa específicament amb l’escola pública del barri (Escola Gornal), així com amb altres centres d’educació formal. Així mateix treballa per visibilitzar el paper de la comunitat gitana en l’esfera pública i el territori, amb actes com la cel·lebració del 8 d’abril, Dia Internacional del Poble Gitano.

 

 

Enfortir l’ESS al teixit empresarial (Ajuntament de l’Hospitalet)

Millora i enfortiment, adaptació a les TIC i establir plans de comunicació.