Formació Coop: Els plans d’Igualtat a les empreses

Els Objectius de la sessió formativa són:

  • Sensibilització de les persones assistents entorn l’existència de desigualtats de gènere al mercat laboral.
  • Donar a conèixer els principals conceptes, les eines principals i el marc legal per a l’elaboració dels plans d’igualtat. Aquests dos objectius generals de la càpsula formativa responen de manera directa a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 5, que fa referència a la Igualtat de gènere, que en el cas concret d’aquesta formació se centra en l’àmbit laboral.

Organitzen aquest curs: l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i ESS de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i l’Ateneu La Col·lectiva de L’Hospitalet de Llobregat. Imparteix: Quotidiana Coop: 

Dia, hora i lloc: 26/01/2022 a les 16:30 hores. Format online. Inscripcions aquí.

Què són els plans d’Igualtat?

El pla d’igualtat contempla de forma transversal els diferents àmbits de l’organització i el conjunt de les persones que en formen part. Ha de tractar les següents matèries: accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

Obligatorietat:

D’acord amb la Llei d’igualtat, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures, prèvia negociació o consulta amb la representació legal de les persones treballadores, per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en la seva organització.

En alguns casos, aquestes mesures s’articulen mitjançant un pla d’igualtat. Les empreses tenen l’obligació d’elaborar i aplicar d’un pla d’igualtat en els casos següents:

  • Si tenen més de 250 persones en plantilla.
  • Si hi estan obligades pel seu propi conveni col·lectiu.
  • Quan l’autoritat laboral, previ procediment sancionador, hagi acordat la substitució de la sanció per la implantació d’un pla d’igualtat.

Per a la resta d’empreses, la implantació de plans d’igualtat és voluntària, també prèvia consulta a la representació legal de les persones treballadores.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *