Els objectius que persegueix l’Ateneu cooperatiu de l’Hospitalet de Llobregat és ser l’espai de referència per a l’economia social i el cooperativisme de la ciutat. En aquest sentit, es vol que qualsevol persona, entitat, empresa o actor implicat en l’economia social el tingui com referent per cobrir les seves necessitats i/o per desenvolupar activitats que promoguin l’economia social. L’Hospitalet de Llobregat com a municipi cooperatiu vol donar visibilitat a totes les iniciatives portades a terme en aquest sentit i vol dotar la ciutat d’un espai on les iniciatives d’economia social puguin desenvolupar-se o iniciar-se.

Per desenvolupar aquesta tasca incidirem principalment en:

 

FORMACIÓ I DIFUSIÓ

Difusió a sectors o col•lectius que puguin trobar en el model de l’economia social i cooperativa una oportunitat per satisfer les seves necessitats, essent fonamental la visualització de bones pràctiques, generades a l’eix A, i la formació tècnica en l’àmbit de la gestió, constitució i consolidació dels projectes cooperatius.

L’organització de diferents tallers sobre els temes més rellevants serà una constant a l’Ateneu.

 

SUPORT COOPERATIU

Accions de consultoria especialitzada en l’àmbit de la gestió, per facilitar processos, eines, coneixements i dinàmiques que afavoreixin la seva creació i consolidació. Acompanyament en dues situacions:

a) CREACIÓ DE COOPERATIVES

Destinat a projectes que vulguin desenvolupar un projecte empresarial de base col•lectiva. ÉS clau la coordinació amb els serveis públics de creació d’empreses de la ciutat i les derivacions de projectes de l’Hospitalet, que ens pugui fer la resta d’entitats col·laboradores amb qui acostumen a tenir un contacte inicial (Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Xarxa d’Economia Solidària Coop57). L’acompanyament es dona en totes les fases fins posar en funcionament la cooperativa.

b) CONSOLIDACIÓ DE PROJECTES D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

S’ofereixen una serie d’itineraris per ajudar a entitats ja creades a consolidar-se o a desenvolupar nous mercats o línees de negoci.

c) EN LA TRANSFORMACIÓ

Volem una autèntica reconversió de formes jurídiques per a tots aquells negocis existents que els hi pugui encaixar el model cooperatiu, o bé que el necessitin per sobreviure. Incrementem el cooperativisme de manera interessant, perquè es pot tractar de negocis que ja han passat amb èxit els 3ers primers difícils anys d’existència, i disposin d’un volum consolidat d’ingressos i persones treballadores.

 

Seguint aquesta línia de pensament de l’eix, considerem que no només ens hem de centrar en projectes d’autoocupació, deixant al marge els altres sectors cooperatius que cobreixen altres necessitats habitatge, consum, serveis etc. Podem oferir serveis a aquestes entitats pel seu desenvolupament o consolidació. Serveis professionals en aquelles àrees que vulguin desenvolupar o siguin més febles. Així ajudar a generar una xarxa d’economia social i solidària a la ciutat que treballi des de l’equitat, la sostenibilitat, el compromís amb la comunitat i la transformació social.