Volem que aquest Ateneu sigui un espai de concertació entre entitats públiques i privades per al foment a l’Hospitalet de l’economia social i solidària, la creació d’empreses cooperatives i la generació d’ocupació més estable, arrelada i compromesa amb el territori.

Amb una població de 254.804 habitants (2016), l’Hospitalet és la 2a ciutat més important de Catalunya pel que fa al número d’habitants i disposa d’una taxa d’atur del 11,62% i on es produeix l’exclusió del mercat laboral de determinats col·lectius que presenten majors dificultats d’inserció laboral i/o de permanència i accés a una feina estable i ben remunerada.

L’existència de l’Ateneu Cooperatiu a l’Hospitalet ha de contribuir a la dinamització econòmica de la ciutat i fer-ho amb un model empresarial sostenible que precisament tingui com a objectiu principal la satisfacció de necessitats dels seus habitants (de treball, de consum, de serveis, d’habitatge…) en un context de crisi econòmica i també de crisi de model social i cultural.

En aquest primer any ens hem reunit 5 entitats de la ciutat amb una xarxa de col·laboradores que creix, volem estar presents a totes els barris i donar cobertura a les necessitats de tots els sectors productius de la ciutat. Si sou una entitat i voleu participar de l’Ateneu, escriviu-nos i ens trobem.