Totes les accions de l’Ateneu han de tenir una visió transversal feminista i un arrelament territorial tant en les comunitats actives com en les invisibles. No han de ser accions aïllades, sino també un recurs per a les entitats socials de la ciutat i per la ciutadania en general per teixir aliances i superar les dificultats. Obrir el paraigües de l’economia social i solidària més enllà del cooperativisme, fomentant un altre model econòmic que s’adapti a les persones i no a l’inrevés, situant les cures al centre de la vida. És la voluntat l’Ateneu enxarxar-se amb les persones interessades i les entitats col·laboradores, i generar i fer de suport a la comunitat al seu voltant. Posar la sostenibilitat de la vida al centre de l’ economia.