Fer visibles altres formes de l’economia, el ciutadà també com a consumidor, que poden fer teixit social i que poden generar beneficis en el si de la comunitat.

Alhora que s’obre el paraigües de l’ESS a espais on no només generi ocupabilitat. En paral·lel i, amb la mateixa energia, s’ha de visualitzar que l’Ateneu és un espai per generar llocs de treball: treball associat, autoocupació, emprenedoria social. Donar opcions a poder posar de manifest les pràctiques d’economia que també són treball: les cures que les persones dels barris empobrits fan als barris alts i/o l’economia no regulada (mudances, escombraries, pràctiques col·laboratives, etc.)