a) Memòria i cultura cooperativa.

Entenem la memòria com la construcció d’un relat viu que explica el nostre present. L’Hospitalet té un passat cooperativista que està latent en les memòries i el patrimoni i que volem ajudar a fer emergir en pràctiques compartides.

La agrícola col·lectiva va ser una gran cooperativa que va incloure les diverses formes de col·lectivitzacions del territoris agrícoles durant la República i la Guerra Civil. D’aquest nom, neix la identitat de l’Ateneu i dels significats que se’n derivin en l’actualitat.

b) Economia feminista.

Totes les accions de l’Ateneu han de tenir una visió transversal feminista i un arrelament territorial tant en les comunitats actives com en les invisibles. No han de ser accions aïllades, sino també un recurs per a les entitats socials de la ciutat i per la ciutadania en general per teixir aliances i superar les dificultats. Obrir el paraigües de l’economia social i solidària més enllà del cooperativisme, fomentant un altre model econòmic que s’adapti a les persones i no a l’inrevés, situant les cures al centre de la vida. És la voluntat l’Ateneu enxarxar-se amb les persones interessades i les entitats col·laboradores, i generar i fer de suport a la comunitat al seu voltant. Posar la sostenibilitat de la vida al centre de l’ economia.

c) Consum conscient i finances ètiques.

Fer visibles altres formes de l’economia, el ciutadà també com a consumidor, que poden fer teixit social i que poden generar beneficis en el si de la comunitat.

Alhora que s’obre el paraigües de l’ESS a espais on no només generi ocupabilitat. En paral·lel i, amb la mateixa energia, s’ha de visualitzar que l’Ateneu és un espai per generar llocs de treball: treball associat, autoocupació, emprenedoria social. Donar opcions a poder posar de manifest les pràctiques d’economia que també són treball: les cures que les persones dels barris empobrits fan als barris alts i/o l’economia no regulada (mudances, escombraries, pràctiques col·laboratives, etc.)