Aquest ateneu és iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

Els Ateneus Cooperatius es sumen al programa Aracoop per a renovar, ampliar i enfortir l’economia social i cooperativa. Amb l’objectiu d’ampliar la capacitat d’arribada al territori es creen 14 Ateneus Cooperatius, interconectats en xarxa i distribuïts a tota Catalunya. Lideren els Ateneus més de 120 entitats socials, cooperatives, entitats locals i altres agents referents de l’ecosistema

 

Què són els Ateneus Cooperatius?

Els Ateneus Cooperatius són l’espai de trobada, aprenentatge i reflexió col·lectiva, cooperació i transformació social per:

  • Esdevenir un espai de referència al territori
  • Visibilitzar l’economia social i cooperativa
  • Fomentar la creació de noves empreses de l’economia social
  • Generar riquesa i ocupació de qualitat als territoris
  • Una porta d’entrada a l’economia social on trobar recursos i serveis
  • Punt d’informació sobre economia social i cooperativa
  • Jornades i tallers
  • Acompanyament a mida
  • Formació
  • Laboratori de bones pràctiques i rèplica

 

A qui s’adreça?

  • Emprenedores i emprenedors
  • Entitats de l’economia social
  • Empreses
  • Centres educatius
  • Gestories i assessories
  • Ciutadania en general
  • Els ateneus cooperatius són un espai obert a tothom per a generar economia social des del i per el territori.

 

Quins són els ateneus cooperatius?

 

Per més informació consulteu la pàgina web:

www.aracoop.coop
ateneuscooperatius@aracoop.cooop
@AteneusCoopCat