(en construcció)

Guia pràctica de constitució de cooperatives:

http://aracoop.coop/wp-content/uploads/Guia_practica_constitucio_cooperativa.pdf

 

Guia per a la gestió de conflictes a cooperatives (Fil a l’Agulla i la FCTC):

http://www.cooperativestreball.coop/sites/default/files/materials/guia_per_a_la_gestio_de_conflictes.pdf